Ana Sayfa

DUYURU!

ECOMS 2019 toplantısı 11-12-13 Ekim 2019’da gerçekleştirilecektir.

Detaylar için ‘Etkinlik Takvimi’ni tıklayınız.

 

HAKKIMIZDA
Türkiye MS Derneğinin Gaziantep şubesi 2013 yılında kurulmuş,  üye ve gönüllülerin verdiği destek ve onlardan aldığı güçle Multipl Skleroz hastalığı için çalışan, toplum yararına hizmet etmeyi esas alarak toplumu bilinçlendirmek ve hastaların haklarını gözeterek onların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik adımlar atan bir derneğiz.

 

MULTİPL SKLEROZ HASTALIĞI NEDİR?

Multipl Skleroz (MS) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin bu kılıfın üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde sertleşmiş dokular (skleroz), plaklar yer almaktadır. Bu plaklar, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini engelleyebilir.

HİZMET

İnsan organizmasında kalıcı tahribatlar oluşturabilen tanısı zor MS hastalığını ulusal sınırlarda hekimlere, MS’li hastalara, hasta yakınlarına ve topluma tanıtmak ve ulusal/uluslararası iş birliği olanaklarını artırıp MS konusundaki bilinçlenmeye katkıda bulunmak, hastalığın tanı ve tedavisine yönelik bilimsel araştırmalara katkı sağlamak amacındayız.

Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil ederek karşılıklı bilgi akışını gerçekleştirmek, tanısı konulmuş hastalarla bağlantı kurarak ileri teknolojinin sağladığı olanakları da kullanmak suretiyle bu hastalığın her evresinde hastaların yanında olmak, tıbbi tedavi alabilecekleri yerlere yönlendirmek, hasta ve yakınlarının yaşam kalitelerini artırmak ve sosyal yaşamlarını zenginleştirecek etkinlikler düzenlemek, eğitim ve sanat alanlarında kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

VİZYONUMUZ

Modern teknolojinin sunduğu çağdaş iletişimdeki tüm olanakları kullanarak ülkemiz yaşayanlarına MS hastalığını tanıtmak ve bu hastalık tanısı konmuş üyelerimize hastalığın her aşamasında gerek tıbbi, gerekse psikolojik rehber olmak temel vizyonumuzdur.

MİSYONUMUZ

Ülkemiz yaşayanlarının MS hastalığını tüm yönleri ile tanıyarak bilinçlendirilmesinde önder olmak ve bu amaçlı diğer ülkelerce kurulmuş dernekler ile uluslararası katılımlarla kurulmuş konfederasyonlarda ülkemizi temsil etmek.

DEĞERLERİMİZ:

 • MS’li kişi ve yakınlarına saygı,
 • Etik ve ilkeli yönetim anlayışı,
 • Ekip ruhuna ve iş birliğine inanç,
 • Yasalara bağlı, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket,

 

TEMEL İLKE VE POLİTİKALAR

Derneğe Yönelik Temel Politika ve Öncelikler:

 • Üye ve gönüllülerimize iyilik odaklı hizmet anlayışı
 • Hizmetlerin yürütülmesinde hakkaniyeti benimseyen yönetim anlayışı
 • Gelenek, inanç, tercih ve yaşam biçimlerine saygılı hizmet anlayışı
 • Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı gözeten bir hizmet anlayışı
 • Dernek hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında katılımcı ve tarafsız bir yönetim anlayışı
 • Belirlenen hedeflere zamanında ulaşmayı amaçlayan yönetim anlayışı
 • Sürdürülebilir, şeffaf, verimli ve etkin hizmet anlayışı
 • Kaynak kullanımında tasarruf ve verimliliği esas alan yönetim anlayışı

 

Üyelere Yönelik Temel Politika ve Öncelikler: 

 • Dernek bilinci ve aidiyet duygusunun güçlendirildiği hizmet anlayışı
 • Farklı dokulara saygı duyan ve birlikte yaşama kültürünü sahiplenen hizmet anlayışı
 • Dayanışma ve yardımlaşma kültürüne sahip hizmet anlayışı
 • Birlik ve beraberlik ruhu güçlü olan bir topluma önem veren hizmet anlayışı
 • Kültür, sanat ve sporu yaşamın vazgeçilmezi haline getiren hizmet anlayışı
 • Hastalık hakkında doğru bilgiye ulaşmayı destekleyen hizmet anlayışı
 • MS’li bireyin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına katkı sağlayan yönetim anlayışı
 • MS hastalığı hakkında toplumda farkındalık yaratma anlayışı
Continue Reading